Om Kis Østergaard

Kis Østergaard ( f. 1963) indehaver af Resurseportalen.dk siden 2010. Kis har klinik og undervisningslokaler i Nyborg, og klinik på Frederiksberg. Kis er uddannet professionel supervisor, psykoterapeut, skolelærer, skoleleder PD, Neuropædagogisk Konsulent med Medieret læring, Coaching og NLP .

Kis er certificeret psykoterapeut og supervisor -MPF, 5 årig privat efteruddannelse i den systemiske og narrative teoretiske ramme fra Hildebrandt Instituttet og fra Systemisk Institut for familieterapi.

  • er godkendt uddannelsessupervisor ved Metropol
  • har et Imago- relateret parterapi forløb samt Mindfulness i sine uddannelsesforløb.
  •  arbejder med projektledelse blandt andet på skoler og i dagsinstitutioner.
  •  varetager VISO opgaver som ekstern leverandør.
  •  har udarbejdet et uddannelses forløb inden for neuropædagogik og udredning af børn og unge, voksne med særlige behov ; www.Neuro-ASK .dk
  • er bestyrelsesmedlem i Den Sociale Udviklings Fond , Odense

Kis underviser personaler fra skole(folke – og friskoler) og institutionsverdenen, og ligeledes personaler fra jobcentre og socialforvaltninger. Der ud over har Kis afholdt en del kurser og supervisionsaftener for plejefamilier.

Kis har, udover en lang karriere i folkeskolen som lærer og leder i både special og almenområdet, også arbejdet i PPR samt i en skoleudviklingsafdeling med visitation af børn og unge med særlige behov, ledelsessparring, samt skoleudvikling ; inklusion.

Kis har efteruddannet sig i England i 2005 i Medieret Læring, og har i dag tæt kontakt til Feuerstein Instituttet.

Senere har hun erhvervet sig vejlederuddannelsen i LP- modellen i Norge i 2009, og har arbejdet og udviklet med især Tovholderrollen omkring LP- modellen. I 2012 var Kis i Canada Toronto for ved selvsyn at følge initiativerne bag den ny skolereform.

Kis udarbejder på 15. år, neuropædagogiske undersøgelser på børn og unge. Kis har to uddannelser inden for neuropædagogik. Disse uddannelser er suppleret gennem årene , med blandt andet kurser af Susan Hart. Kis har undervist på Munkholm i PAS og i PD uddannelsen ; Konsulentens rolle og position som PAS vejleder. Hun udarbejder handleplaner for VISO, og anviser lærere og socialforvaltninger i hvordan den enkelte mødes optimalt i skolen og i fx. uddannelses og arbejdslivet.

Kis har arbejdet i Center for Selvmordsramte som professionel rådgiver både med individuelle forløb og med gruppeterapi for børn og voksne. Kis har arbejdet i uddannelsesprojekter med sårbare unge med psykiatriske diagnoser.

Kis har ugentlige klienter i sin psykoterapeutiske klinik, samt familie og par forløb

Kis er godkendt uddannelsessupervisor ved Metropol, og har udover denne tilknytning, supervisor opgaver i hele landet.