Konsulent

Vil du være den dygtigste? – Kom på kursus eller uddannelse hos mig

Resurseportalen.dk superviserer, underviser, uddanner, og opkvalificerer ledere, lærere, pædagoger og vejledere i deres professionelle praksis.

Få professionel supervision på praksis.

  • Teamsamarbejdet , som en bevidst og reel platform for pædagogisk , didaktisk og strategisk samarbejde til gavn for ; eleven, medarbejderne, arbejdspladsen
  • Medieret Læring; underviseren – lederen som mediator. Reuven Feuerstein  Dr. Judy Silver
  • Målstyret Læring ; at arbejde kvalitativt med den enkeltes udkomme, og arbejde bevidst med inddragelse af den enkelte som en vigtig aktør i eget liv; selvregulering og ejerskab.
  • Neuropædagogik-  www.neuro-ask.dk ; at arbejde målbevidst med den enkeltes resurser, potentialer og kompetencer, konsulentuddannelse for den bevidste praktiker
  • Resursesamtalen; reel inddragelse af den enkelte i egen læring, opkvalificering af samtaler og målstyret læring med den enkelte i centrum. Et reelt samarbejde mellem alle aktører
  • Når ledelse Rykker; “mødet med én anden, er altid først et møde med dig selv”
  • Inklusion, et spørgsmål om værdier og dygtige professionelle; skal vi stadig tale om inklusion? og skal vi det, så skal vi opdage alt det, vi kan i forvejen, og lidt til.