Neuro-ASK uddannelsen

www.neuro-ask.dk

Du bliver i stand til, sammen med den enkelte, med en medierende tilgang,  at erfare vedkommendes potentiale for udvikling, og omsætte denne viden i samskabelse med den enkelte, til kompetencer.

 

Du bliver dygtig til at spotte den mindste detalje for potentiale hos den enkelte, og omsætte den viden til reel praksis for vedkommende, fordi du benytter video både som et redskab til dig selv, og som et redskab til at facilitere selvindsigt hos den enkelte.

Derved får den enkelte langt mere ejerskab og egenindsigt, og en langt mere brugbar viden om sig selv.

Du ønsker at kunne vejlede dine kolleger langt mere kvalitativt med neuropædagogisk indsigt, i en systemisk og narrativ ramme, og med superviserende og coachende værktøjer som en medierende og narrativ tilgang giver dig.

Du ønsker at blive mere bevidst om din konsulentfunktion; hvordan faciliterer du det bedste frem i andres faglighed, og hvordan får du fx forældre til også at få det bedste frem i sig selv til glæde for barnets udvikling.

Du ønsker, med den indsigt du får på neuro-ASK, at facilitere barnet- den unge til selvindsigt. Barnet -den unge bliver derved aktør i eget liv, med den voksne som facilitator.

Neuropædagogisk indsigt og viden kvalificerer dig til udredning og vejledning af elevers potentialer, kompetencer og udfordringer.

Målsætning og evaluering ved du , er det, der gør eleven, den unge merkompetent på sig selv.

Du ser potentiale tanken, mediering og zonen for nærmeste udvikling, som en pædagogisk platform, og at det er dig, der er facilitator i barnet -elevens udvikling

Du er bevidst om, at du er merkompetent, og derfor har ansvaret for den enkeltes udvikling.