Neuropædagogik

For Professionelle – For forældre

Lærere, Pædagoger, Socialrådgivere, Jobkonsulenter, UU-vejledere

PAL; pædagogisk assistance og mediator til livsduelighed

Neuropædagogik handler om, hvordan hjernen fungerer under de mest optimale læringsforhold. Mange børn og unge indlærer, og tager det til sig, som lærer og pædagoger præsenterer for dem undervejs i deres institutioner, skoler ( også erhvervsskoler) .

Det, vi som professionelle kan spørge os selv om, det er om børnene og de unge lærer nok ? Indlærer de optimalt, og får udnyttet deres potentialer, altså det de har mulighed for at lære ?

Vi kunne også spørge os selv, om nogle børn og unge bliver presset ind i nogle lærings og arbejdsforhold, hvor de udfordres så voldsomt, at de ikke kan indlære, fordi læringsforholdene ikke er optimale?

Vil du lære mere om, hvordan du, som professionel, bliver dygtigere til at udnytte dine egne kompetencer i samarbejder med dine kolleger, så du /I bliver i stand til at differentiere , og dermed tilbyde børn og unge den rette undervisning?

Refleksionsplanen – resursen til den reflekterende praktiker og Neuro- ASK uddannelsen klæder dig på til den ny tids udfordringer.
Disse forløb tilbyder dig at få øje på det, du kan i forvejen og lidt til. Samtidig bringer det din aktuelle hverdag i spil. Du og din organisation skal altså ikke ud og investere og bringe nye ting ind.
I skal gøre mere af det, I kan i forvejen, men langt mere bevidst og kvalificeret.

Det du som professionel har ansvaret for, er ikke hvad børnene -de unge, voksne lærer, men om de lærer. Det, der skal være et vigtigt fokus fremover er, at børnene- borgerne, opøver evnen til selvrefleksion og selvindsigt. På den måde bliver de aktører i egen læring og eget liv.

Det er det ypperligste du kan opnå som professionel.

For forældre

  • Ved du hvordan dit barn lærer bedst ?
  • Er du nogen gang i tvivl om, om dit barn kunne mødes på en langt bedre måde i institution eller skole ?
  • Overvejer du nogen gang om I som forældre og institution/skole har de samme tanker om hvad, der kunne være bedst for dit barn?

Resurseportalen.dk udarbejder større eller mindre udredninger. Her bliver dit barn/ung ikke testet for testens skyld, men for at imødekomme dit barns/ungs behov bedst.

Resurseportalen.dk har 26 års erfaring i arbejdet med børn og unge, og 15 års erfaring i pædagogiske udredninger.

Resurseportalen.dk arbejder for at forældre og institution- skole skal mødes om barnet/den unge, som et fælles tredie, altså der hvor barnet/den unge er i centrum.

For Kommuner og Jobcentre

Ind imellem oplever vi at unge har så store udfordringer, at de ikke umiddelbart kan indgå på arbejdsmarkedet og sågar heller ikke på uudannelsesinstitutioner.

De unge har mistet lysten, mangler motivation. Måske evner de endda ikke at kunne klare sig selvstændigt.

Neuropædagogiske udredninger har fokus på at se på den unges muligheder for at kunne komme igang og blive en del af samfundet.

Alle unge ønsker en gang at blive ansvarlige voksne. For nogle er vejen lang, men den behøver ikke at være umulig.

Dét de unge skal mødes med, er anerkendelse af det de kan, også selvom det ikke er det helt store.

Når man som menneske kender til sine muligheder, sin kompetencer og sine begrænsninger, så er det langt nemmere at lægge en realistisk plan for et lykkeligt liv.

Ring til mig på 60618678