Vil du have overskud ?

Flere undersøgelser viser, at Danmark´s børn og unge, og mange voksne, inden længe bukker under for et pres, der betegnes som stress.

En psykisk folkesygdom er på vej ind over vores veluddannede og velstimulerede, befolkning?

Hvor kommer presset fra? Det kan kun komme fra os selv.

Lige nu er vi alle ude i at pege på, at det må være politikernes skyld, der er også dårlig ledelse, for svage medarbejdere, for mange uddannede medarbejdere, vi presser ind på fagområder, de nok ikke magter i takt med at kravene til fx behandling og pasning stiger.

Forældre stiller for store krav til de professionelle, og de professionelle har ikke hår nok på brystet.

De private erhvervsdrivende er storkapitalister, og de offentlig ansatte drikke bare kaffe dagen lang.

Set fra “livets skammel”, må vi alle se på, at vi er medarbejdere, ledere, forældre, professionelle, politikere, mv, og hvordan er det at vi alle tager ansvar for “stress”, “magtesløshed”, “mangel på dejligt fysisk samvær med den vi elsker”, osv. ?

Den mest bekymrende “knap” jeg så forleden dag, var “EGO -knappen”, der nu sælges sammen med PYT knappen.

Vi er ikke født til at være alene, eller kun med os selv. Vi skal øve og træne i fællesskabet for ikke at opleve os så overmanet af det.

Jeg er overbevist om at alenehed, ensomhed, selvoptagethed og grådighed, er roden til stress, og desværre bidrager vi alle til det.

Derfor må 2019 være året, hvor vi oplever os selv, som betydningsfulde i den andens øjne, og det betyder, du skal se op, for at opdage det.